Soutěž pro školy: jak sociální sítě změnily náš život?

Není pochyb o tom, že problematika sociálních sítí a jejich pozitivních i negativních dopadů na život lidí všech věkových skupin je navýsost aktuální. Právě proto by školy tomuto fenoménu ve výuce informatiky či společenskovědních oborů měly věnovat určitý prostor. Společnost SODATSW se v rámci svých vzdělávacích a popularizačních aktivit snaží svojí soutěží k tomu školy motivovat.

Pro kolektivy i jednotlivce

Soutěž je určena pro žákovské a studentské kolektivy i jednotlivce na základních i středních školách. Do soutěže může být přihlášen jakýkoli elektronický projekt – webové stránky, prezentace, či video – s tématem internetu a sociálních sítí. Žáci mohou v soutěžním projektu dát prostor jejich pozitivnímu přínosu i kritickému zhodnocení možných negativních aspektů.

Podrobnosti o soutěži Jak sociální sítě změnily náš život:

  • soutěž je určena pro základní i střední školy, kolektivy i jednotlivce
  • účastnit se může jakýkoli projekt v digitální podobě
  • odborná porota bude hodnotit technickou i obsahovou úroveň projektu
  • uzávěrka projektů: 14.11.2011
  • deset tvůrců nejlepších projektů získá poukázku na nákup v obchodním řetězci Datart v hodnotě 1000 Kč.
  • vítězná škola obdrží softwarové řešení Správce učebny od společnosti SODATSW včetně auditních modulů s technickou prodporou na jeden rok
Andrea Šanderová