Efektivní it management

Úspora času a peněz věnovaných správě počítačové sítě. Tyto dvě věci dokáže zajistit naše řešení Efektivní IT Management. Ucelené a praxí vyzkoušené řešení obsahuje nástroje pro každodenní agendu IT administrátora.

Naše řešení je rozděleno do čtyř oblastí

  • SW a HW audit poskytuje přesný přehled o HW a SW vybavení kteréhokoli počítače v síti. Umožňuje on-line generovat výpis aktuálního stavu požadovaného počítače. Svou ucelenou škálou reportů umožňuje evidenci od předávání a vydávání vybavení až po sumarizace používaných licencí SW a HW komponent. Unikátní vlastností SW a HW auditu je možnost zabránění instalaci nového SW a stahování nechtěných souborových formátů z internetu.
  • Vzdálené nahlížení umožní administrátorovi převzít obrazovku uživatele při řešení technického problému. U této funkce pečlivě dbáme na zachování soukromí uživatele. Pomocí této agendy může administrátor na dálku spouštět instalační a aktualizační balíčky nebo vlastní konfigurační a servisní skripty.
  • Monitoring uživatelských aktivit na počítačích vede záznamy o používaných aplikacích, internetových stránkách, přílohách mailů, zásazích do systému, používaných externích paměťových médií a periferních zařízení slouží administrátorovi k vyhodnocování vytížení počítače, odhalení důvodu problémů a možných rizik pramenících z chování uživatele. Na základě monitorovaných akcí je možné uživateli zakázat nežádoucí operace nebo administrátora automaticky informovat o skutečnosti, že uživatel provádí nežádoucí operaci.
  • Jedinečnou vlastností Efektivního IT managementu je provázanost jednotlivých agend, což dává administrátorovi každodenní nástroj na zvyšování kvality poskytovaných služeb při správě IT, současně zkracuje čas na řešení problému, poskytuje přesné informace o stavu SW a HW a tím snižuje náklady organizace spojené s provozem IT.

Jak funguje Efektivní IT Management?

Efektivní IT Managenet dává administrátorovi jednoduché rozhraní pro řešení agend potřebných pro efektivní správu IT. První částí rozhraní je portál, který umožňuje uživatelům i administrátorovi zadávat požadavky na technickou podporu. Ve stejném rozhraní pak administrátor zaznamenává informace potřebné k řešení požadavků, může sledovat historii a kvalitu poskytovaných služeb. Současně má administrátor k dispozici nástroj centrální správy, který mu umožňuje kdykoli se spojit s kterýmkoli počítačem sítě a zjistit potřebné informace o SW, HW, posledních aktivitách uživatele a jeho konkrétní obrazovku. Obě rozhraní jsou spolu propojena a umožňují administrátorovi rychlou orientaci.

Efektivní IT management musí mít instalovaného klienta na každém počítači, který má být administrátorem spravován. Instalaci klienta je možné provádět automaticky vzdáleně z pracoviště administrátora. Klient na počítači skenuje SW a HW vybavení, umožňuje náhled a případné převzetí obrazovky, umožňuje vzdálenou instalaci a aktualizaci, sleduje uživatelovy aktivity a případně je zakazuje nebo o nich posílá mailovou zprávu administrátorovi.

V rámci centrální správy je možné pracovat se samostatnými stanicemi nebo skupinami stanic. Centrální správa může být úzce svázána se strukturou z Active Directory. V rámci centrální správy je možné provádět vyhodnocení SW a HW auditů, uživatelských aktivit a potenciálních rizik pramenících z práce uživatelů.

Ke generování a zpřístupnění reportů slouží webové rozhraní.

Andrea Šanderová