Personální audit

Sledování uživatelů – úspora mzdových nákladů

Celých 17 % pracovní doby zaměstnanci tráví brouzdáním po internetu. Tedy činností, za kterou je zaměstnavatel neplatí. Vyplynulo to z dlouhodobého průzkumu, který dělala naše společnost. Při průměrných mzdách tak měsíčně firmy zaplatí každému zaměstnanci přibližně 5 000 korun za práci, kterou neodvedl. Proto jsme vytvořili řešení Personální audit. Pomáhá přesně a objektivně měřit a kontrolovat jeden z nejcennějších zdrojů organizace – lidský faktor. Slouží jako nezávislé posouzení využití lidských zdrojů a vhodné skladby stávajících zaměstnanců. Cílem je identifikace slabých míst organizační struktury, podpora řízení zdrojů a optimalizace mzdových nákladů.

Monitoring uživatelů – mějte pod kontrolou na čem pracují

On-line Personální audit funguje na jednoduchém principu: na koncové stanici uživatele je spuštěn monitorovací agent, který zaznamenává potřebné údaje do lokálního souboru. V nadefinovaných intervalech pak tyto údaje odešle serverové části řešení, která je zpracuje a přidá do databáze k již existujícím datům. Údaje z databáze jsou pak prezentovány pomocí připravených dynamických reportů vedoucím pracovníkům. Reporty umíme upravit podle požadavků organizace tak, aby zaznamenané výsledky prezentovaly nejvhodnější způsobem. Přístup k datům může mít více pracovníků.

Sledování zaměstnanců a monitoring PC

Jednoduché nasazení on-line Personálního auditu je důsledkem konceptu s jasnou myšlenkou: je třeba poskytnout velmi kvalitní informace s minimálními nároky na organizaci a její zaměstnance. Proto klademe důraz na softwarově kvalitní řešení na straně koncové stanice, které nevyžaduje žádné dodatečné konfigurace a složité nastavování. Pro vyhodnocení je pak k dispozici konzole na principu www aplikace, kterou umíme uzpůsobit na přání zákazníka.

Efektivní vyhodnocení

Jednou ze zásadních výhod on-line auditu jsou výsledky za dlouhé časové období umožňující srovnávání výkonnosti v čase. Reporty ukazují nejen krátkodobou výkonnost, kterou mohlo ovlivnit povědomí o auditu, ale celkovou výkonnost například za celý rok. Díky připraveným reportům jejich vyhodnocení nestojí mnoho úsilí. Velké množství dat, jejich rychlá a správná prezentace a interpretace, to jsou základy úspěchu online Personálního auditu.

Výsledky jsou přehledně prezentovány pomocí tabulek a grafů. Všechny reporty je možné dynamicky upravovat a zároveň připravovat sestavy pro opakované použití. Reporty mohou navíc můžeme připravit speciálně na přání zákazníka.

Andrea Šanderová