Hrozbu badusb lze řešit pomocí optimaccess

Možná jste již zaznamenali některý z článků týkající se nové bezpečností hrozby v podobě změny firmware řadiče USB zařízení.  Toto napadení samotné podstaty rozhraní USB je označováno jako BadUSB.

Sami na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli modifikaci USB Flash disku od společnosti Kingston.  Z obyčejného disku jsme vytvořili virtuální klávesnici, která sama spustila aplikaci Notepad a zapsala do textového souboru ukázkový text.

Stejným způsobem by bylo možné, ale tentokrát bez vědomí uživatele změnit prakticky jakékoliv nastavení v operačním systému.  Proti tomuto zásahu je jakýkoliv Antivirový program bezbranný.

Andrea Šanderová